PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

CLEAR-CELL CARCINOMA IN A HORSESHOE KIDNEY
Article published in Urologia Polska 1987/40/3.

authors

Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn
Z Katedry i Kliniki Urologii AM w Krakowie Kierownik Katedry i Kliniki: prof. zw. dr med. Jan Leńko

summary

A patient is described with clear-cell carcinoma of the right arm of a horses­hoe kidney. The diagnosis was established before the operation, Partial resection of the kidney with the tumour was done including a margin of healthy tissue.

references

  1. 1. Adamkiewicz K.: Rak jasnokomórkowy nerki podkowiastej. Urol. Pol., 1979, 31, 99, ? 2. Augustyn M.: Zdwojenie układu kielichowo-miedniczkowego nerki pod­kowiastej. Przeg. Lek., 1982, 39, 517. ? 3. Augustyn M.: Anatomiczne podstawy zabiegów na nerce podkowiastej. Urol. Pol., 1983, 36, 215. ? 4. Buntley D.: Malig­nancy associated with horseshoe kidney. Urology, 1976, 8, 146. ? 5. Gawarecka M.: Leczenie operacyjne nerek podkowiastych. Urol. Pol,, 1954, 4a, 169. ? 6. Lome L. G.: Renal carcinoma in a horseshoe kidney. Brit. J. Urol., 1978, 50, 42. ? 7. Pitts W. R. Jr., Muecke F. G.: Horseshoe kidneys: a 40 year experience. J. Urol., 1975 ,113, 743. ? 8. Shoup G. D., Pollack H. W., Don J. H.: Adenocarcinoma occuring in a horses­hoe kidney. Report of a case and review of the literature. Arch. Surg., 1976, 84, 413. ? 9. Teneta L., Nowak A.: Rak nerki podkowiastej przyczyną wodonercza. Urol. Pol., 1980, 33,. 325. ? 10. Wiener M.: Renal cell carcinoma in a horseshoe kidney. J. Surg. Oncol., 1984, 26, 77.