PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

COMPLETE UTERINE PROLAPSE AS A CAUSE OF SEVERE UROLOGICAL COMPLICATIONS
Article published in Urologia Polska 1987/40/3.

authors

Marek Pilch, Roman Pawłowicz, Zdzisław Chojak
Z Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Piotrkowie Trybunalskim
Ordynator Oddziału: dr n. med. M. Pilch
Dyrektor Szpitala: lek. med. R. Gnacikowski

summary

A patient is reported with complete prolapse of the uterus complicated with bilateral hydronephros, nephrolithiasis, serious urinary tract infection and uraemia. The patient was treated surgically with good results.

references

  1. 1. Lalli A.F.: Tailored urologic imaging. Year Book Publishers, Chicago, Lon­don, 1980, 127. ? 2. Leńko J.: Urologia przypadków nagłych. PZWL, Warszawa, 1968, 101. ? 3. Mazurek L. J.: Radiologia-urologiczna. PZWL, Warszawa, 1977, 188. ?
  2. 4. Metler S.: Zmiany w drogach moczowych w przypadku całkowitego wypadnięcia
  3. macicy. Gin. Pol., 1951, 22, 104. ? 5. Michałowski E.: Urologia ginekologiczna.
  4. PZWL, Warszawa, 1957, 79. ? 6. Pióro J., Pierzycki J., Ziarek S.: Zachowanie się
  5. narządu moczowego przy wypadnięciu macicy i pęcherza moczowego. Pol. Przeg.
  6. Chir., 1967, 4a, 441. ? 7. Stawarczyk W., Kornaceioicz-Jach Z., Zółtowski M.: Wy­
  7. padanie macicy jako przyczyna obustronnego wodonercza. Glin. Pol, 1978, XLIX
  8. 5, 429. ? 8. Wesołowski S.: Urologia, PZWL, Warszawa, 1959, I, 848.