PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

DIAGNOSTIC DIFFICULTIES IN A GIANT BLADDER DIVERTICULUM
Article published in Urologia Polska 1987/40/3.

authors

Grzegorz Basiewicz, Adam Jędzura, Stanisław Dzierżak
Z Oddziału Urologii Szpitala Rejonowego w Lubartowie
Ordynator Oddziału: lek. med. S. Dzierżak Dyrektor ZOZ w Lubartowie: lek. med. A. Waśkowski

summary

A patient is described with bladder diverticulum or rarely occuring size discussing the diagnostic and therapeutic difficulties in this case.

references

  1. 1. Kaliciński Z., Janiak W., Zysk J.: Uchyłek pęcherza moczowego u 8-letniej dziewczynki. Pod. Przeg. Chir., 1968, 40, 4a, 500. ? 2. Laskownicki A.: Samoistne pęknięcie uchyłka pęcherza z następowym zapaleniem otrzewnej. Pol. Przeg. Chir., 1957, 29, 3, 259. ? 3. Laskownicki S., Zabłocki W.: Operacyjne leczenie uchyłków pęcherza. Pot Przeg. Chir., 1954, 26, 5, 429. ? 4. Leńko J., Panasiewicz K.: Zanik nerki w następstwie uchyłka pęcherza. Pol. Przeg. Chir., 1958, 30, 1, 57. ? 5. Leń­ko J., Szostek W.: Pierwotny gruczolakorak w uchyłku pęcherza. Biul. WAM., 1969, XII, 4, 519. ? 6. Marszałek W.: Olbrzymi kamień w uchyłku pęcherza moczowego. Pol. Przeg. Chir., 1960, 32, 11, 1131. ? 7. Werner I.: Olbrzymi uchyłek pęcherza moczowego u 2-letniego chłopca. Pol. Przeg. Chir., 1968, 40, l0a, 1270. ? 8. Wiś­niewski J., Rożniecki M., Janiak Z.: Zapalnie zmieniony uchyłek pęcherza mo­czowego naśladujący ostre zapalenie wyrostka. Urol. Pol., 1982, 35, 1?2, 93. ? 9. Zawiślak M.: Samoistne pęknięcie uchyłka pęcherza moczowego powikłane krwio-tokiem. Pol. Przeg. Chir., 1960, 32, 3, 263.