PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE CLINICAL VALUE OF MULTIPLE-DRUG CHEMOTHERAPY IN THE TREATMENT OF CHILDREN WITH EMBRYONAL TESTICULAR TUMOURS
Article published in Urologia Polska 1987/40/3.

authors

Krystyna Sawicz-Birkowska, Urszula Chojnacka, Jerzy Czernik
Z Katedry i Kliniki Chirurgii Pediatrycznej AM we Wrocławiu Kierownik: doc. dr hab. med. J. Czernik

summary

Own experiences are presented in the treatment of 11 infants and children with testicular tumours of embryonal origin. Until 1980 the results this treatment were disappointing. An limprovememt of the therapeutic results was achieved after introduction of combined chemotherapy with cisplatin, bleomycin, adriamycin, vin-cristine, actinomycin D and cyclohosphamide, by the schedule proposed for the treatment of embryonal gonadal tumours in children by the Gustawe Roussy In-stitut in Villejuif (Firance), which was given as a supplement of radical operation. In 5 cases treated in this way complete remission was achieved testing as yet 2 to 6.5 years after the completion of treatment. The programme of chemotherapy given to 5 patients is described. Good tolerance of chemotherapy by smali child­ren vas observed, on condition that it was conducted by experienced pediatricians.

references

 1. 1. Bożek J.: Nowotwory wieku dziecięcego. PZWL, Warszawa 1971. ? 2. Bro-
 2. deur J., Howarth C, Pratt Ch.: Malignant germ cell tumors lin 57 children and
 3. adolescents. Cancer, 1981, 48, 1980. ? 3. Dixon F., Moore R.: Clinicopathologic study
 4. of testicular tumors. Cancer, 1953, 6, 427. ? 4. Exelby P.: Testicular cancer in
 5. children. Cancer, 1980, 48, 1803. ? 5. Holbrook C, Crist W., Cain W., Bueschen A.:
 6. Successful chemotherapy for children metastatic embryonal cell carcinoma of tes­
 7. ticle. Med. Pediat. Oncol., 1980, 8, 75. ? 6. Flamant F., Schwartz L., Delons E.:
 8. Non seminomatous malignant germ cell tumors in children. Cancer, 1984, 54, 1687.
 9. ? 7. Frasik W.: Cechy morfologiczne i niektóre aspekty klasyfikacji nowotworów
 10. jądra wywodzących się z pierwotnych komórek płciowych. Pat. Pol., 1983, 34, 145,?
 11. 8. Madej G., Zborzil J.: Ocena wyników leczenia chemicznego chorych na złośliwe
 12. nowotwory jąder w Instytucie Onkologii w Warszawie w latach 1970?1976. Pol.
 13. Tyg. Lek., 1978, 33, 770. ? 9. Madej G., Zborzil J., Siedlecki P., Porwit-Książek A.:
 14. Wstępna ocena wartości klinicznej cisplatyny w leczeniu chorych na złośliwe nowo­
 15. twory jąder inne niż nasieniaki. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 967. ? 10. Madej C:
 16. Klasyfikacje histologiczne i stopnie zaawansowania klinicznego złośliwych nowo-
 17. tworów jąder. Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 701.
 18. 11. Sawicz-Birkowska K.: Guzy jądra u dzieci. Wiad. Lek., 1969, 22, 1443. ?
 19. 1.Schweisguth O.: Tumeur solides de l'enfant. Flammarion Sc. Paris., 1979. ?
 20. 2.Whitmore W.F.: Invited commentary on testicular tumors in children. World
 21. J. Surg., 1980, 4, 69.