PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

PRELIMINARY EVALUATION OF JUVAR'S ADENOMECTOMY IN THE ASPECT OF VESICOURETERAL REFLUX AN COEXISTENT URINARY TRACT INFECTION
Article published in Urologia Polska 1987/40/3.

authors

Grzegorz Basiewicz, Stanisław Dzierżak
Z Oddziału Urologii Szpitala Rejonowego w Lubartowie
Ordynator Oddziału: lek. med. S. Dzierżak Dyrektor ZOZ w Lubartowie: lek. med. A. Waśkowski

summary

In patients subjected to Juvar's adenomectomy for prostatic adenoma mictu­rition cystography and urine analysis and culture were done after 6 months of follow up. Vesicourateral reflux was found in 8.3% of cases and urinary tract infection in 11.5%.

references

  1. 1. Borówka A.: Wartość retrygonizacji szyi pęcherza moczowego w zapobieganiu odpływowi pęcherzowo-moczowodowemu, po wyłuszczeniu gruczolaka stercza. Urol. Pol., 1981, 34, 3?4, 197. ? 2. Brever W., Bunds C: Cystourethrography in study transurethral prostatectomy. J. Urol., 1969, 101, 4, 1063. ? 3. Kasztelan Z.: Zwrotny odpływ pęcherzowo-moczowodowy po prostatektomii. Pamiętnik Dnia Urologicznego, Kołobrzeg, 1965, 165. ? 4. Musierowicz A.: Badanie nad zachowaniem się odpły­wów pęcherzowo-moczowodowych u świni z doświadczalnie wytworzoną przeszkodą w szyi pęcherza. Pol. Przeg. Chir., 1973, XLV, 2a, 205. ? 5. Smith D. R.: Podstawy Urologii, PZWL, Warszawa, 1973, 157. ? 6. Szymkiewicz Cz.: Budowa i czynność połączenia moczowodowo-pęcherzowego. Pol. Przeg. Chir., 1973, XVL, 2a, 227.