PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

CLINICAL OBSERVATIONS AFTER EMBOLIZATION OF NEOPLASMS OF THE KIDNEYS AND BLADDER
Article published in Urologia Polska 1987/40/3.

authors

Zbigniew Kwias, Józef Strzyżowski, Wiesław Sokołowski
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Poznaniu Kierownik Kliniki: doc. dr med. J. Strzyżowski

summary

Clinical observations after embolization of arteries supplying the neoplasms of the kidneys and bladder are reported in 72 patients with renal tumours and 10 with bladder tumours. Clinical manifestations after embolization are discussed in cases of operable and inoperable tumours. Embolization of inoperable renal and bladder tumours reduced the bleeding and presented massive haemorrhages which had been until now the Indications to surgical intervantion. In patients with ope­rable tumours the method facilitalted the operation.

references

 1. 1. Darewicz J.: Embolizacja tętnic biodrowych wewnętrznych w leczeniu krwa­
 2. wiących guzów pęcherza moczowego. Urol. Pol., 1980, 39, 89. ? 2. Goldstein H. M.,
 3. Medellin H., Beydorm M. T., Wallace S., Ben-Menachem Y., Bracken R. B., John­
 4. son D. E.: Transcatheter embolization of renal cell carcinoma. Am. J. Roentg. 1975,
 5. 123, 557. ? 3. Karwowski A.: Embolizacja lecznicza w nowotworach układu mo­
 6. czowego. Pol. Przeg. Radiol., 1981, 45, 109. ? 4. Karwowski A.: Zastosowanie em­
 7. bolizacji w leczeniu nowotworów układu moczowego. Praca habilitacyjna. AM, Poz­
 8. nań. 1983. ? 5. Marx F. J., Eisenberger F., Bassermann R.: Komplikationen nach
 9. transfemoraler Nierenemolisation. Urologe A, 1978, 17, 799. ? 6. Muller J. H. A.,
 10. Engel D., Waigand J., Mebel M.: Spattergebnise nach paliativer Gefassembolisierung
 11. bei inoperable Nierentumoren. Z. Urol. Nephrol., 1978, 71, 481. ? 7. Reinhofer E.,
 12. Gypser G., Kratochvil K.: Kathetererribolfeatioin malinger Nierentumoren. Z. Urol.
 13. Nephrol., 1978, 71, 491. ? 8. Papadopoulos I., Prenssler J.: Nierenarterienembolisa-
 14. tion nach Gianturco. Z. Urol Nephrol., 1982, 75, 229. ? 9. Paster S. B., Bergreen P.,
 15. Schwarz H.: Percutaneous catheter ? aided infraction of renal tumours. J. Urol.,
 16. 1975, 114, 351. ? 10. Steckenmesser R., Bayindir S., Rothauge C. F., Noske K.,
 17. Weidner W.: Embolization malinger Nierentumioren. Fortschr. Rontgenstr., 1976, 125,
 18. 251.
 19. 11. Strosslein F., Schopke W., Porstmann W., Fleck H., Kohler H., Schmechel C,
 20. Stende U.: Die praoperative Nieirenarteiriieinembolisierung malinger Tumoren bei
 21. externen Patientem. Z. Urol. Nephrol., 1981, 74, 721. ? 12. Thelen M., Bruhl P.,
 22. Gerlach F., Biersack H. J.: Katheterembolisation von .metastasierten Nierenkarzi-
 23. nomen mit 2 Butyl ? cyano ? crylat. Fortschr. Roenteenstr., 1976, 124, 232. ?
 24. 13. Thelen M., Bruhl P.: Arterielle Katheter ? Embolisation beim blutenden Bla-
 25. senkarzlinom. Fortschr. Roentgenstr., 1978, 1:29, 198.