PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

DIAGNOSTIC DIFFICULTIES IN GIANT SIMPLE URETEROCELE
Article published in Urologia Polska 1986/39/4.

authors

Jan Bortkiewicz, Marek Wrona, Leszek Jeromin
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Łodzi
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. L. Jeromin Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. A. Sołtysiak

summary

A 31-year-old patient lis reported with the final diagnosis of ureterocele estab­lished after a preoperative Computerized tomography suggestion of malignant pros-tatic lesion.

references

 1. 1. Borówka A., Krzeski T., Wieteska A., Judycki J.: Leczenie operacyjne ekto-
 2. picznej torbieli ujścia moczowodowego. Przeg. Lek., 1984, 7, 479. ? 2. Brock W. A.,
 3. Kaplan G.W.: Ectopic ureteroceles in children. J. Urol., 1978, 119, 800. ? 3. Calda-
 4. mone A. A.: Ureteroceles in children ? follow up of management with upper tract
 5. approach. J. Urol., 1984, 131, 1130. ? 4. Friedlander J.: Ocena operacyjnego lecze­
 6. nia ureterocele. Urol. Pol., 1980, 33, 121. ? 5. Kaliciński Z., Kansy J., Joszt W.,
 7. Smigielski M., Pardzyński W.: Wyniki leczenia operacyjnego torbieli ujścia moczo­
 8. wodu u dzieci. Urol. Pol., 1982, 35, 17. ? 6. Krzeski T.: Urologia dziecięca. PZWL,
 9. Warszawa, 1985, 62. ? 7. Polikowski B., Kostuch B.: Torbiel pęcherzyka nasien­
 10. nego przyczyną zatrzymania moczu. Pol. Przeg. Chir., 1969, 41, 1203. ? 8. Sztaba R.,
 11. Korcz J.: Problemy chirurgicznego leczenia ureterocele u dzieci. Pol. Przeg. Chir.,
 12. 1963, 10 a, 1177. ? 9. Tanagho E. A.: Anatomy and management of ureteroceles. J.
 13. Urol., 1972, 107, 729. ? 10. Wesołowski S.: Urologia. PZWL, Warszawa, 1959, t. I,
 14. 814, t. II, 70, 71.
 15. 11. Winer R. D.: Transurethral treatment of ureteroceles. Brit. J. Urol., 1972,
 16. 44, 207.