PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

LATE SURGICAL RESULTS IN TREATMENT OF MEGAURETERS IN CHILDREN
Article published in Urologia Polska 1986/39/4.

authors

Mieczysław Fryczkowski, Alicja Kobierska-Szczepańska, Augustyn Folwaczny, Krystyna Szprynger, Andrzej Paradysz, Krzysztof Wasilewski
Z II Katedry i Kliniki Urologii SAM w Zabrzu
Kierownik: doc. dr hab. n. med. M. Fryczkowski
Z I Katedry i Kliniki Pediatrii SAM w Zabrzu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. B. Hager-Małecka

summary

Surgical results are reported in 60 children with megaureter and analyzed in relation to sex, age, type of megaureter, type of operation, coexistence of uraemia and general development of the child.

references

 1. 1. Eckstein H. B., Lim Y.: The surgical treatment of megaureter in children.
 2. Review of 136 ureters in 93 patients. Z. Urol. Nephrol., 1981, 74, 244. ? 2. Erochin
 3. A.P., Białowieszczańskaja D.W., Kowarski S.A.: Osłożnienia pri operatownoim le-
 4. czenii megauretera u dietiej. Urologia, 1981, 1, 27. ? 3. Evins S.C., Thompson W.B.,
 5. Rosenblum R.: Non operative management of severe renal lacerations. J.Urol., 1980,
 6. 123, 247. ? 4. Fryczkowski M., Kobierska-Szczepańska A., Paradysz A., Szprynger K.:
 7. Odpływ pęcherzowo-moczowodowy do resztkowego moczowodu jako przyczyna upor­
 8. czywej leukocyturii. Pol. Tyg. Lek., 1984, 39, 986. ? 5. Fryczkowski M., Kobierska-
 9. Szczepańska A., Bober E., Delebiński B., Bączkowska-Buczkowska A., Malinows-
 10. ka B.: Zespolenie moczowodowo-moczowodowe jako etap leczenia odpływów pęche­
 11. rzowo-moczowodowych do podwójnych układów kielichowo-miedniczkowych. Pol.
 12. Tyg. Lek., 1979, 34, 873. ? 6. Hendren W. H.: Complications of megaureter repair
 13. in children. J. Urol., 1975, 113, 238. ? 7. Kaliciński Z.: Próba radykalnego leczenia
 14. moczowodów olbrzymich u dzieci. Problemy Chirurgii Dziecięcej. PZWL, Warszawa,
 15. 1979. ? 8. King L. R.: Megaureter: definition, diagnosis and management. J. Urol.,
 16. 1980, 123, 222. ? 9. Krzeska I.: Zapobieganie nefropatii refluksowej jako przyczynie
 17. niewydolności nerek u dzieci. Ped. Pol., 1984, 9, 797. ? 10. Rabinowitz R., Barkin M.,
 18. SchUlinger J. F., Jeffs R. D.: Surgical treatment of the massively dilated primary
 19. megaureter in children. Brit. J. Urol., 1979, 51, 19.
 20. 11. Torres V. E., Krammer E. A.: Effect of bacterial immunisation on experi-
 21. mental reflux nephropathy, J. Urol., 1984, 132, 772. ? 12. Takunaka S., Kayanogi T.,
 22. Tsuji I., Yamada T.: Histopatology of the nonrefuxing megaureter: A clue to its
 23. pathogenesis. J. Urol. 1982, 127, 238.