PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Pyoenephros caused by recurrent ganglioneuroma
Article published in Urologia Polska 1983/36/4.

authors

Lech Cerkownik, Telesfor Saracyn, Tadeusz Cieslik, Ryszard Cieslik
Oddział Chirurgiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Łomży
Ordynator: dr hab. med. R. Cieślik

summary

A fornale patient had been operated 2 years ago for retroperitoneal ganglio-neuroma. After several months another tumour reappeared palpable through the abdominal wall, and then symptoms were observed suggesting left-sided pyo-nephros confirmed radiologically, The turniowa: was a recurrence of ganglioneuroma infiltrating the aorta and its bifurcation. It was removed completely with the kidney and ureter.

references

 1. Dzwonkowski J.: Olbrzymi oerwiak przestrzeni zaotrzewnowej. Pol. Przeg.
 2. Chir., 1962, 34, 915.
 3. Lewicki K., Ignaczak L., Kossak J.: Guzy przestrzeni za-
 4. otrzewnowej. Pol. Przeg. Chir., 1970, 42, 3,20.
 5. Mastyńska M., Tomkiewicz A.:
 6. Guzy pozaotrzewnowe. Pol. Pieg. Chir., 1969, 41, 469.
 7. Madejski T., Tobik S.:
 8. Nerwiak szyjnego pnia współczulnego. Pal. Przeg. Chir., 1966, 38, 308.
 9. Wa-
 10. silewski A.: Nerwiaki śródpiersia. Pol. Przeg. Chir., 1.975, 47,, 5S9.
 11. Wirbatz W.,
 12. Ohmstede B. E., Gummel H., Mattbes T. K.: Diagnostik, Therapie und Prognose
 13. der retnoperlitorieailen Tumoren. Arch. Klin. Chir., 1963, 302, 827.