PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Metal forceps with a net for intraoperative radiography in search for small renal calculi
Article published in Urologia Polska 1983/36/4.

authors

Leszek Jeromin, Zbigniew Janiak, Marek Rożniecki
Klinika Urologii Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w Łodzi
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. L. Jeromin

summary

The authors describe a method of finding small calculi in the kidney during intraoperative radiography with a specially devised metal forceps with a net put an the kidney.

references

  1. Alken C. E., Dix V. W., Wildboltz E. M., Weyrauch H. M.: Haradbuch der Urologie. Operaitive Urologie I. Springer ? Verlag, Berlin ? Gottingen ? Hei­delberg, 1961.
  2. Barzilany B. I., Kedar S. S.: Surgical treatment of staghorn calculus by lewer partial nephrectomy and pyelolithotomy. J. Urol., 1972,, 108, 689.
  3. Jeromin L., Stąpor K.: Stojak do śródoperacyjnych zdjęć rentgenowskich przy operacjach odlewowej kamicy nerkowej. Referaty naukowe XV Zjazdu Pol. Tow. Urol., Wisła, 27?28. 5. 1976, Katowice, 1977, 50.
  4. Jeromin L., Stąpor K., Janiak Z.: Siatka metalowa do 'śródoperacyjnych zdjęć rentgenowskich jako po-mioc przy odszukiwaniu drobnych kamieni w kielichach nerki. Urol. Pol., 1980, 2, 107.
  5. Koshiba K., Ishibashi A.: A new technique in intraoperative, renal ra-diography. XVIII Congres de la Societe Internationale Urologie, 1979, 2, 226.
  6. Marschall V. F., Lavengood R. W., Kelly D. Jr., Kelly D.: Complete longitu-dinal nephrolithotomy and the Shorr regimen in menagement of staghorn cal­culi. Amin. Surg., 1965, 162, 366.
  7. Mayor G., Zingg E. J.: Urologische Opera-tiiooen. Thieme ? Verlag, Stuttgatrt. 1973.
  8. Mazurek L. J.: Radiodiagnostyka kliniczna chorób narządu moczowego. PZWL, Warszawa 1957;