PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Renal angioleiomyolipoma
Article published in Urologia Polska 1983/36/4.

authors

Witold Szyfer
Zakład \'Patomorfologii Instytutu Patologii AM w Gdańsku
Kierownik: prof. dr med. E. Boj

summary

After a survey of the pertinent literaturę and own obserwation of five cases of isoltated renal angioleiomyolipomas the character of these tumours is discused. The own cases were exlusively famales, three of them were young. In one case the tumour was bilateteral, and in two cases it was situated only in the adipose renal capsule. The author suggests that these tumours are neoplamas.

references

  1. Aniołowicz L., Jackiewicz Z.: Przypadek naczyniako-mięśniako-tłuszczaka nerki. Pol. Prizeg. Ćhirur., 1974, 46, 307.
  2. Bidkley C, Drinker H.: Malignant mesemchyoma of the kidney. J. Urol., 1S67, 77, 583,
  3. Cidlough D., Scott R., Seybold J.: Renal iangiiiamyioiliipom.a (ibamartoma) irewiew of the Siitenalture aimd report of 7 cases. J. Urol., 197il, il05. 32
  4. Farrow G., Harisson E., Utz D., Jones D.: Renal aingiiamyiołlipama. Cancer, 1968, 32, 564.
  5. Krajka K., Szolkowski B., Ko­pacz A.: NaazynialooHmięśniafao-tłuiSzcziak mięsakowy. Pol. Przeg. Ohiitrur., 1971, 43, lOa, 1965.
  6. Perou M.: Meseniclhyimal ha(miairtoirruas the kidney, J. Urol., 1S60, 83, 240.
  7. Price E., Mostofi F.: Symiptiorraatic angiomyolipoma of the kidney. Canicer, 1965, 18, 761.
  8. Samsonow B., Arbekowa M.: Złiokaozestwiiennaja aimgiialipamjo-. błaistamia pocizek. Archiw Patołogii, 1968, 8, 81.
  9. Tweeddale D., Dave C, McDo­nald J., Culp O.: Angiolipoleiomyoma of the kidney. Cancer, 1|955, 8, 764.
  10. Walker D., Barry J., Hodges C: Angiomyolipoma ? diagnosis et treatment. J. UrtoL, 1976, 116, 712.