PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Renal neurofibrosarcoma
Article published in Urologia Polska 1983/36/2.

authors

Ferdynand Tyloch
Oddział Urologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Bydgoszczy
Ordynator: dr med. H. Gajewski

summary

A rare case of renal neurofaibrioisareoma, a malignant tumour od: mesanohymal ordgin is reported in a female aged 42, years. Nephrectoimy was done. After one year of fiodlow up tihe condition of the patients is good.

references

  1. Ackerman L.: Mięsaki tkanek miękkich. Nowotwory. PZWL, Warsizaiwa, 1967, 1161
  2. Auvert J.: Un meweau cas saircome fibnoniyablastigine du rein chez 1'iadulte. J. Urol. Med. Chir., 1959, 65, 49.
  3. Borówka A., Witeska A., Piaszczyń­ski J., Wolnik Z.: Tłuszcizalkoimiięsak nerki. Urol. Boi., 1980, 33, ,2, 1141.
  4. Ko-walczykowa J.: Nawiotwory nerek. Urol. Pol., 10, 90, 1956.
  5. Renkięlski J., Rzepecki A., Krejczy H.: Rziadiko spotykane nowotwory nerek. Pol. Ptrzeg. Chir., 1974, liOa, 1427.
  6. Sośniewicz M.: Mieszany nowotwór mezenchymalny nerek. Pol. Tyg. Lek., 1965, .20, 1250.
  7. Wojewski A.: Trudności i błędy w ffiozpozna-waniiu złośliwych nowotworów nerek. Rocznik Pom. Akad. Med., L958, 4, 277.
  8. Zieliński J.: Nowotwory nerki wychodzące z podścieliska. Onkologia Urologiczna, PZWL, Warszawa, 1977, 67.