PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Problems of treatment of posterior urethra and bladder injury in pelvic fractures
Article published in Urologia Polska 1983/36/2.

authors

Jan Burka, Marian Chrobot
Klinika Urologii AM w Krakowie
Kierownik: prof. zw. dr med. J. Leńko
Klinika Urazowo-Ortopedycznej AM w Krakowie
Kierowniki: doc. dr hab. J. Burka

summary

The subject

references

  1. Perry J. F., Mc Clellan R. J.: Autopsy findings in 127 patients following fatal tiraffic accidents. Surg. Gynec. Obstetir., 1964, 119, 686.
  2. Mc Carroll J. R., Braunstein P. W., Helpern M., Seremeti M., Wade P. A., Wienberg S. B.: Fatal pedestrian autamative accidents. JAMA, 1962, 16iO, 137.
  3. Levine J. I., Crampton R. S.: Major aibdomiinal injurdas assioiciated with pelvic fraotures. Surg. Gynec. Obstetr., 1963, 116, 223
  4. Hartmann K.: Blasen und HairnrcVhrenverletziungen bei Beokenbruohein. Arch. Klin. Chir., 1956, 282, 443.
  5. Searers R., Lynch J-, . Ballard R., Jernigen Sh., Jonson J.: Hypogasitric tumor ligation for unconitiralilable hemorihage in acute pelvic triauima. Surgery, 1963, 55, 515
  6. Borhowska Z.: Wpływ doświadczalnego podwiązania tętnic biodrowych (wewnętrznych na uktrwienie .pęcherza. Praca doktorska, Główna Biblioteka Wojskowo-Lekarska WAM, Łódź 1964.
  7. Leńko J., Burka J.: Wpływ doświadczalnego niedokrwienia na tkankę stercza. Biul. WAM, 19?6, IX.
  8. Burka J.: Wpływ doświadczalnego niedokirwie-nia, uiraizu i zakażenia ea tteankę kostną kości łonowej psa w powstawaniu ostitis pubis. Praca 'habilitacyjna, Gdańsk 1867.