PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Tissue adhesive in the treatment of effort urinary incontinence in women
Article published in Urologia Polska 1983/36/2.

authors

Wiktor Łotocki
Klinika Ginekologii i Położnictwa Septycznego Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AM w Białymstoku
Kierownik: doc. dr hab. med. W. Łotocki
Dyrektor: prof. dr hab. med. S. Soszka

summary

Tissue adhesive replaciog auture materiał in surgical treatment reduces traiu-maitization, shortens the duration of iintervention, and prevents early and late complications. This may be partioularly favoutrabile in the treatment of effort urin­ary intolerance in women with coexistenit diseases and dn advanoed age. In 9 patients with girade II° and III0 oHnical progresision of inconitinemee with rnedical indications to more sparing intervention adhesive tissue Clhirureoill Polfa was used. In all cases a satiscfactory functional result was obtained wiitti iimproyeiment of bladder and ,sphincter fiuinetioos. The bladder was less shifted as shown in conitirol cystogram?. In women in advanced age a greater displacement of the bladder was obtained as compared -with the results in younger women. The asisessment of the deg-ree of parmanence of surgical treatment in effort lincontinence of urine in women treated with tissue adihesive reąuires furt/her obseryations.

references

 1. Durfee R. B.: Anterior vaginal suspension operation for treatment of stress
 2. inconitinence. Am. J. Ofostet, Gyinec, 1S65, 92, 610
 3. Freese P., Heinrich P., Hinze
 4. M.: Die Vervendiu,ng vion Klebstoffen ia der organerhaltendein Nierencihiruirgtie (Tier-
 5. experimentelle Studie). Der Chirurg., ,1S6i6, 37, ,56.
 6. Kazoń My. Wczesne wyniki
 7. operacji uniesienia szyi pęcherza moczowego przy pomocy polskiego kleju tkanko­
 8. wego w wysiłkowym nietrzyimaniu imocizu u kobiet. Gin. Pol., 1978, 49, 7i93.
 9. Kurnatowski W., Brzozowski T.: Możliwości stosowania Alfa-cyjanoaikiryilów w chi-
 10. rurigia. Pam. XLVI Zjazdu Cłiinurgów Polsfcioh w Lublinie, 1974, 2, 629.
 11. Lang-
 12. reder W., Schwalm H.: Gynakologische Urologie. Uiretbroyesiikiolyse. G. Thieme,
 13. Situttgairt, 1961, 87.
 14. Lech M., Kurnatowski W.: Próba zastosowania cyjanoakry­
 15. lowego kleju chirurgicznego w położnictwie. Gin. Pol., 1973, 44, 8123.
 16. Łotocki
 17. W.: Diagnostyka i postępowanie lecznicze u kobiet z nietrzymaniem moczu. Gin.
 18. Pol., 1968, 39, 897.
 19. Pelc T.: Badania doświadczalne mad zaopatrzeniem ran
 20. miąższu nerkowego pczy użyciu polskiego k/leju. Probl. Lak., 1978, 12, 737.
 21. Polimery w medycynie, ?Chirurcoll-Polfa". Suplameot. PWN, Warazawa, 1976,
 22. Winocław.
 23. Seski J. C: Iatrogenic intirayesical foreign body following Mar-
 24. sihall^Marcihetti procedurę. Am. J. Gbst. Gyinec., 11976, L2i6, 514.
 25. Studnicki W.: Badania nad chirurgicznym leczeniem doświadczalnym ran
 26. wąitroby u ps6w ze sizczególnym luwzględnieniem wairtośoi kleju cyjanoakrylowego
 27. produkcji krajowej. Rozprawa habilitacyjna. Lublin, 1976.
 28. Ziają K.: Badania
 29. porównawcze nad wydolnością zespoleń wykonanych za pomocą kleju tkankowego
 30. i szwu w środowisku zakaźnym. Pol. Pnzegil. Ghir., 1976, 10, 130-9.