PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Effects of diuretics furosemide and hydrochlorothiazide on experimental urolithiasis in rats
Article published in Urologia Polska 1983/36/2.

authors

Józef Traczyk, Krystyna Dąbrowska
Klinika Urologiczna Instytutu Chirurgii AM w Poznaniu
Kierownik: doc. dr med. J. Strzyżowski
Zakład Farmakologii Instytutu Leku AM w Poznaniu
Kierownik: prof. dr med. A. Chodera

summary

Iinduotion of experimental urolithiasis madę possible iiwestigatang the _ usroli-tihiasis-limiting actiom of diuretics: furosemide and hydrochlarathiazide. Sedimenis of knoiwn ohemical composition were implanted surgically from the human urinary calculi into rat bladder. The studied diuretic drugs exerted an inhibitory effect on the girowth of pihosphate and oxalate całculi. Furosemide 'had a stronger than hydrodhlorothiazide protective effect against the formotion of calouli. The di-ureticis, especially furiosemide, normaliized the disturbances of. urinary calcium Snd magnesium excretion.

references

 1. Araszkiewicz Z.: Kalciuria w chorobach nereik. Arch. Med. Wewn., 1961, 5, 621.
 2. Berg C. J., HM L. P., Stanbury S. W.: Inositol phosiphates and phytic acid as inhabitoris of biologioal calcificatiom in the rat. Clin. Soi., 1972, '43, 377.
 3. Boyce H.: iMaciriomolecular companents of kidney calouti in urine. Renal Stone Research Symposium, held at Deeds, 1958, A. Hodgkinson, B. E. C. Nordin.
 4. Duart G. G., Winnacker J. L., Becker K. L., Pace A.: Thiaizide iduiced łiypercalcenida.Nerw. Eng. J. Med., 1971, 284, 826.
 5. Krawczyk B., Pertyński T., Torbus B., Dramiński M.: Badania porównawcze poziomu Mg w surowicy krwi i -wartości Na, K i Ca w ciąży prawidłowej i powikłanej. Pir.obl. Lek., 1967, 4, 559.
 6. Kwieciń-ski R., Majewska-Rojek M.: Gzy podawanie "dużych dawek furosemidu w' prze­wlekłej schyłkowej niewydolności nerek jest celowe. Terapia i Leki, 1980, 5, 175
 7. Manitius A.: Niedobór magnezu ? niejasny problem kliniczny. Pod. Arch. Med. Wewn., 1966, 37, 4.
 8. Massary S. G., Friedler R. M., Coburn J. W.: Exore!tion of fosfiate and calcium. Arch. Intern. Med., ,1073, 131, 8128.
 9. Pak C. Y. C: Hydrochliorotihiazide and the urinary activiity .produot a brushite. Clin. Phar­macol'. Tiher., 1974, 14, 209.
 10. Pak C. Y. C: Effects of cellulose phosphate and sodiuim phosphate on foiimation product and activity produot of tarushite in urine. Metabolism Clinical and Experimental, 1972, 5, 447.
 11. Parfitt A. M.: Chlorothiazide ? induced- hypercalcemia in juvenule osteo-porasiiis and hyperparathyroidism. New. Eng. J. Med., 1969, 281, 55.
 12. Roszeja--Wanic B.: Postępy diagnostyki i terapii kamicy wapniowej. Pol. Arch. Med. Werwn., 1979, 62, 381.
 13. Sawicki A., Kazoń M.: Leczenie hipesrcaloumi samo­istnej i 'zapobieganie nawrotom kamicy moczowej. Referaty XV Zjazdu Poi. Toiw. Urol., Wisła, 27. 5. 1976.
 14. Helsby R., Vermuelen C. W., Goetz R.: Experi-mentail uirolithiasis VI. Failure of hydromidaze to inhibit growth ,of stones of foreign bodies in the rat. J. Urol., 1953, 69, 354.
 15. Wrociński T.: Nowa me-. toda wywoływania kamicy doświadczalnej u szczurów. Herba Polon., 1969, 4, 360
 16. Wrociński T., Dąbrowska K.: Wpływ fitolizyny na kamicę doświadczalną. Herba Polon., 1974, 3, 290.
 17. Zieliński J.: Rzeczywiste i rzekome możliwości fairmakolagicznego rozpuszczania kaimieni moczowych i zapobiegania ich nawrotom. Pol. Pdizegl. Chir., 1975, 2a, 221
 18. Zieliński J., Pietrak J.: Kamica wapniowa układu moczowego i jej związek z zaburzeniami przemiany materii. Urol. Pol., 1979, 2, 133.