PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Evaluation of the hynes-anderson operation for hydronephros in comparison with other surgical methods
Article published in Urologia Polska 1983/36/1.

authors

Andrzej Nowak
Klinika Urologii Instytutu Chirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. J. Zieliński
Kierownik Instytutu: prof. dr hab. med. Cz. Sadliński

summary

The results were compared of operation for congenital hydronephros carried out by methods ineluding exeision of the stenosed outflow pairt of the pelvis, and by methods in which the stenosed part is dilated in a plastic operation. The re­sults of both methods were nearly identical. In cases complicated by nephroli-thiasis or infection the results are much worse and caranot be improved by any method.

references

 1. Archimbaud J. P., Calcat P.: Resection de la jonotion pyelo-ureterale, in-
 2. tubee par un drain de Redon transnephroanastomołiąue, pouir hydronephrose es-
 3. sentielle. Acta Urol. Belg., 1974, 42, 60.
 4. Ballanger R.: Resultats eloignes de la
 5. cure de rhydronephrose. Acta Urol. Belg., 1974, 42, 55.
 6. Bouffioux Ch., Du-
 7. sart Y.: Les resultats eloignes du traitment chirurgical de rhydronephrose. Acta
 8. Urol. Belg., 1974, 42, 71
 9. Bresel M., May P., Opelt B., Sokeland J.: Belasfeurag-
 10. suragrainm, Urologe, 1969, 8, 119.
 11. Dettmar H., Schmitz W., Schubert S.: Er-
 12. gebnisse und Erfahrungen bei der Behandlumg von Harnstaungsmiereo. Urologe,
 13. 1970, 5, 269.
 14. Frodin L., Karstrom Rl: Surgical treatment of hydronephrosis
 15. by the Anderson-Hynes meUhod. Scand. J. Urol. Nephrol., 1973, 7, 175'.
 16. Frycz­
 17. kowski M.: Renal cortical index and calyx ,index for aasessment of dcyelopimeint
 18. and regressiom of stasis in congenital hydronephrosis. Int. Urol. Nephrol., 1972, 4,
 19. 227.
 20. Gechman B. S.: Leczenije gidronefroza pri sużenji wjerchniewo otdieła
 21. moczetocznika na znaczitelnom protjażendji Urol. Nephroł., 1977, 6, 65.
 22. Grzy-
 23. bowska B., Gruchalski J., Koniewska A.: Wyniki zespoleń imiediniczokowo-moczo-
 24. wodowych u dzieci z wrodzonym wodonerczem. Pol. Przeg. Chir., 1974, 46, 528.
 25. Hubner G., Lipsky H.: Wandlung in der operatiyen Behandlung der kongeni-
 26. talen Harnstaungsiniere. Wian. med. Wschr., 1973, 85, 669.
 27. Karpenko W. S., Perewerżew A. S.: Płasticzeskije operacji u bolnych dwu-
 28. storonnym gidronefirozom. Urol. Nefrol., 1977, 5, 25.
 29. Kuhne V.: Plasitisohe
 30. Operationen an Harnstaungsnieren unter besonderer Berucksichtiguing der Metoode
 31. nach Anderson-Hynes. Ztbl. Ohir., 1974, 29, 651.
 32. Krakowski J.: Własne do­
 33. świadczenia i wyniki w operacyjnym leczeniu wodonerczy wrodzonych ze specjal­
 34. nym uwzględnieniem sposobu Anderson-Hyinesa. Pol. Przeg. Chir., 1973, 45, 881.
 35. Krakowski J.: Badania doświadczalnie i kliniczne dotyczące operacyjnego lecze­
 36. nia -wodonerczy wrodzonych metodą resekcji połączenia miedniozikowo-imoczowodo-
 37. wego. Urol. Pol., 1978, 31, 3, 273.
 38. Lejawka W.: Odległe wyniki leczenia ope-
 39. racyjno-zaohowawczego 71 wodonerczy na tle przeszkody górnej. Pol. Przeg. Chir.,
 40. 1974, 46, 142,1.
 41. Marąuardt M., Zieliński J.: Wyniki leczenia wodonercza spo­
 42. sobem Culpa?^de Weerds. Pam. XI Zjazdu Naukowego Pol. Tow. Urol., Kraków,
 43. 1964, 60.
 44. Mobilo G., Cunico S. G.: Ureieropyelostomy with an everted su-
 45. ture. Ural. Intern., 1975, 30, 6, 397.
 46. Michałowski E.: Zachowawczo-operacyj-
 47. ne leczenie wodonerczy. Pam. XI Zjazdu Naukowego Pol. Tow. Urol., Kraków,
 48. 1964, 5.
 49. Notley R, G., Beaugie J. M.: The longtenm follow-up of Anderson-
 50. -Hynes pyeloplasty for hydronephrosis. Brit. J. Urol., 1973, 45, 464.
 51. Ostro-
 52. polskaja E. A.: Klinika i leozenije dwustronnewo wrożdenoowo gidronefroza u die-
 53. tej. Wiest. Chir., 1974, 112, 6, 88.