PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Computer tomogsraphy in evaluation of single or unilateral urographically inactive kidney
Article published in Urologia Polska 1983/36/1.

authors

Kazimierz Rzymski, Jacek Szpytko, Maciej Krzymański
Instytut Radiologii Akademii Medycznej w Poznaniu
Dyrektor: prof. dr hab. med. J. Wojtowicz
Klinika Urologii Akademii Medycznej w Poznaniu
Kierownik: doc. dr med. J. Strzyżowski
Klinika Nefrologii Akademii Medycznej w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. med. K. Bączyk

summary

The possifoility os using computer tomogiraphy use far the evaluation of uro-graphically inactive kidney and the (bed of the kidney after nephrectomy. Com­puter tamogiraphy -was done in 78 patients, including 42 after nephrectomy, 27 with uirographically inactive one kidney and in 9 with renal failure. The diag-nostic effectiveness of the method was high {96.1%>). The high value of 4he me­thod is stressed espeoialły in evaluating the bed of the kidney after nephrecto­my, in searohing for inflammatory changes or recurrence of renal neoplasm, and in tracing the dynamics of changes dewloping in the bed of the kidney after ne­phrectomy during treatment.

references

  1. Appel L., Bross J., Declerco G.: Evaluation of upper urinary tract by CT scari and uitrasonography. Computed Tomogr., 1981, 5, 103
  2. Bernardino M. E., Desantos L. A., Johnson D. E.: Computed tomography iin the evaluatian of the post-nephrectomy patients. Radiology, 1979, 130, 183.
  3. Forbes St. C, Isher-wood I., Fawcitt R.: Coirnputed tomagraphy in the evaluation of the Solitary or unilateral nonfunotioining kidney. J. Comp. Assist. Tomogr., 1978, 2, 389.
  4. Kar-wowski A.., Rzymski K., Wojtowicz J.: Skuteczność rozpoznawcza arteriografii i flebografii oraz tomografii komputerowej w ocenie rozległości nowotworów nerki i pęcherza moczowego, Pol. Przeg. Rad. Med. Nulkl. (w druku).
  5. Riehle R. A,. Mc Carron J. P., Kazam E.: Computed tomog.raphy in urologie patients. Urology, 1977, 10, 519.
  6. Rzymski K.: Zastosowanie tomografii komputerowej w diagno­styce chorób nerek. Pol. Brzeg. Rad. iMed. Nufel., H980, ,2, 131,
  7. Rajszys R., Skweres W.: Podstawowa terminologia tomografii komputerowej, Pol. Przeg. Rad. Med. Nukl., 1980, ,3, :253.
  8. Stephans D. H., iSheedy P. F.: Diagnosis and eva-luation of retroperitoneal tumars by camputed tomography. A.m. J. Roentg., 1977, L29, 395.
  9. Wójtowicz J., Grądzki J., Rzymski K.: .Siprawność tomografu kom­puterowego CT 5005/EMI w badaniu całego ciała pierwszego tysiąca chorych. Pol. Przeg. Rad. Med. Nukl., 1979, 3, 143.
  10. Wójtowicz J., Rzymski K., Szpytko J.: Rozprzestrzemienie się zmian izapalnych w przestrzeni zaotrzewnowej. Pol. Przeg. Rad. Med. Nukl., 1981, 4, 219.