PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Rubinex effect on alkaline phosphatase activity in rat kidney
Article published in Urologia Polska 1983/36/1.

authors

Irmina Elżbieta Wi¶niewska, Zbigniew Gawlik, Anna Ratajska
Zakład Farmakodynamiki Instytutu Nauk Fizjologicznych Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: doc. dr hab. med. W. Gumulka
Zakład Anatomii Patologicznej Instytutu Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. S. Kru¶

summary

The effect of Rubinex on alkaline phosphatase activity was studied in the kidneys of healthy rats. The use of the interferometrie techni±ue madę possible quanitaltive determinatdom of enzyme acłivity at the site of the brush border in the convoluted renal tubules.

references

 1. Chignal C. F.: The effect of phenolphitalain and other pumgative "drug on rat intestinal (Na + K) Adenosine , triphosphatase. Biochem. Pharmacol., 1968, 17, 1207.
 2. Davies H. G., Barter R., Danielli J. F.: A ±uantitathre method far enizy-me cytochemisitiry applied to alkaline phosphatase. Nature, 1954, 173, 11234.
 3. Deimling V. O., Nemitz H.: Honmoinabhanigige Enizymverteiliung in Geweben. X. Die óstradiolabhainigige Activitatssteigerung der alkalischen Nierenphosphatase von Rat-Hiistochemie, 1967, 11, 360.
 4. Fischman W. H.: Ferspeetives on alkaline phosphataise isoemzyimes. Am. J. Med., 1974, 56, 617.
 5. Garcia-Yillar R., Leng--Peschlow E., Ruckenbusch Y.: Effect of anthtra±-udnane deriwatiyes on oanine a,nd rat ir.testinal. motility. J. Pharm. Pharmacol., 1980, 32, 323.
 6. Hilgert J., Cud-lin N. S., Steinerovd N., Vanekz Z.: Antitumour and immunosupersiye activity of hydroxyanthraquinones and their derivatives. Folia Biol., 1977, 23, 99.
 7. Jar-gensen P. L.: Energetic of active transtubular transport function of the Na-K-ion. pump. Europ. J. Biochem., 1980, 12, 283.
 8. Kollwitz A. A.: Mediikamentose Be-einflussu:ig der Hamsiteine. W: Der Harnstein, Hienzsch E., Schneider H. J., Gustav Fischer, Jena, 1973, 197.
 9. Leng-Peschlow E.: Iohibition of intestinal wa-ter and electrolyte atasorption by senna denivatives in rats. J. Bhanm. Bharmacol., 1980, 32, 330.
 10. Modliński L.: Badania nad wpływem niektórych leków na kamicę narz±du moczowego. Biul. Cefianm, 1972, XXIII, 3, 93.
 11. Nikonow G. K.: Dry extract of Rubia tinctorum. Aptecznoje Dieło, 1962, 11, 31.
 12. Ożarowski A., Łańcucki J.., G±siorowska K.: Leki Ro¶linne. Herbapol, Warszawa, 1978, 304.
 13. Pluta M.: On the rmctrointerferametric determination of the dry mass of non-plate cells. Folia Histochem. Cytochem., 1967, 5, 4, 409,
 14. Ross K. F. A.: Phase constrat and interferenice mioroscopy for cell biodogdsts. Edward Arnold, London, 1967, 234.
 15. Wrociński T.: Badania farmakologiczne preparatów Rubia tiinotoiiiuim ze szczególnym uwizględmieniam działania przeciwka-micowego. Herba Bolooksa, I1S73, 19, 262.