PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Experiimental studies on the effect of 3.7% formalin on the pelvis, calyces and kidney of the rabbit
Article published in Urologia Polska 1983/36/1.

authors

Jerzy Piaszczyński, Ryszard Cieslik, Tadeusz Krzeski
Oddział Chirurgiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Łomży
Ordynator: dr hab. med. R. Cieślik
Klinika Urologiczna Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. T. Krzeski

summary

Experimental investigations were carried out on 60 rabbits divided into 3 groups. Animals were used with vesicoureteral reflux. Group I and II received. 3.7% formalin into the bladder with the ureter of one kidney exposed in the se-cond group, and in the Control 3rd group normal saline was instilled into the bladder. Maeroscopic and microscopic examiinations demonstrated damage to the pelvis, calyces and kodneys, without changes dn the kidney with the exposed ure­ter, and no hypertension developed in any animal.

references

  1. Cieślik R.: Doświadczalne gojenie się zeszytych i nie zeszytych ubytków otrzewnej na prawidłowym i niedokrwionym podłożu z uwzględnieniem stymula­cji elektrycznej. Pol. Przeg. Chir., 1978, 50, 911.
  2. Fishbein P. G., McCurdy K., De Franzo R. D., Murphy J. J.: Irreyeirisitole bilateral ureteral obstruction from intravesicail formaldehyde solution. JAMA, 1974, 228, 87,2
  3. Hornak M.,, Zva-ra V.: Hydrostatic presure techniąue and intravesical inatiliation of formalin: new method for the Control of severe bleeding from the 'Wiader. Int. Uirol. Nephrol.. 1976, 8, 129.
  4. Mucahy J. J., Farrow G. M., Furlow W. L., Leary F.: The ef­fect of intravesdcal formalin on the destruction and regeneration the canine blad­der. Urology, 1976, 15, 177.
  5. Piaszczyński J., Witeska A., Gugala A., Pogod-ski E.: Badania doświadczalne zmian ściany pęcherza wywołanych 3,7% roztworem formaliny. Urol. Pol. (w druku)
  6. Piaszczyński J., Krzeski T., Cieślik R.: Zmia­ny
  7. Whittaker J. R., Setwyn Z. S.: Effects of formailin on blader. urethelium. J. Uroi, 1975, 6, 860.