PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Extensive urinary leakage caused by male urethra injury during catheterization
Article published in Urologia Polska 1982/35/3-4.

authors

Jan Antczak, Wojciech Bociański
Oddział Urologiczny Szpitala Wolskiego w Warszawie
Ordynator: doc. dr hab. M. Kazoń

summary

The authors report 3 cases of extensive urinary leakage caused by injury to the male urethra catheterization. Treatment of these cases was successful.
The types of male urethral injury and treatment of urinary leakage after blunt injury during catheterization are discussed. The significance of cystostorny and good incision and drainage in the treatment of leakage is stressed.

references

  1. Blumberg N.: Anterior urethral injuries. J. Urol., 1969, 102, 210.
  2. Boche­nek A., Reicher M.: Anatomia człowieka PZWL, t. 4 Warszawa 1958.
  3. Kira-cofe H. L., Pfister R. R., Peterson N. E.: Menagement of nonpentrating distal utrethral trauma. J. Urol., 1975, 114, 57.
  4. Michałowski E.: Chirurgia urazowa narządu moczowo płciowego. PZWL, Warszawa 1952.
  5. Michałowski E.: Uro­logia operacyjna. PZWL, Warszawa 1973.
  6. Smith D. R.: Podstawy urologii. PZWL, Warszawa 1973.
  7. Wąsik J.: Bezpośrednie urazy cewki moczowej męs­kiej. Pol. Przeg. Chir., 1976, lOa, 1331.