PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Left renal vein ligation during extended right nephrectomy for extensive hypernephroma
Article published in Urologia Polska 1982/35/3-4.

authors

Roman Adamczyk, Leonard Teneta, Andrzej Nowak, Z. Kalandyk, A. Owczarek
Klinika Urologii Śl. AM im. L. Waryńskiego w Katowicach
Kierownik prof. dr hab. J. Zieliński
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń
Kierownik doc. dr hab. R. Adamczyk
Dyrektor prof. dr hab. C. Sadliński

summary

The authors report a case of unintentional transection of the left renal vein during radical right-jsided nephrectomy for extensive hypernephroma. Early re-cognition of this ccwnplication and suocessful anastomosis of the renal vein with the spienić vein (after splenectomy) saved the life of the patient. It should be kept in mind that one of the causes of anuria after radical right nephrectomy may be, among other factors, unintentdonal ligation of the left renal vein. Least damage after this ligation follows when the ligature was placed near the site where the vein joins the inferior caval vein.

references

  1. Ezlik D., Barlilani A., Shramek A.: Portorenal shunt. Ann of Surg., 1964, 72, 159. ?
  2. Ezlik D., Barlilani A., Shramek A.: Renal function after vein ligation. J. Urol. 1965, 93, 540.
  3. Gonzales E., Liter E., Jemerin E., Brendler H.: Renal survival after renal vein ligation. JAMA, 1967, 200,259
  4. McCuUough D.,GittesR.: Ligation of the renal vein in the soltary kidney: effect on renal function. J. Urol., 1975, 113, 295
  5. Pathak J.: Survival after right nephrectomy excision of intrahepatic vena cava and ligation of left renal vein: a case raport. J. Urol., 1971, 106, 599.
  6. Rykowski H.: Podwiązanie lewej żyły nerkowej jako ułatwienie dostępu operacyjnego w chirurgii aorty. Pol. Przeg. Ohir., 1973, 45, 363.
  7. Sł-meone F., Hopkins R.: Portorenal shunt for hepatic cirrhosis and portal hyper­tension. Surgery 1967, 61, 153.
  8. Stryga W.: Wpływ podwiązania żyły nerko­wej na zmiany w nerkach. Informator o zakończonych pracach naukowych 1980, 3, 28.