PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

The value of collagen membranes for filling ureteral defects in dogs
Article published in Urologia Polska 1982/35/3-4.

authors

Andrzej Borówka, Andrzej Koziak, Maria Barbara Gabryelewicz, Maciej Wysocki
Klinika Urologii CMKP w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. T. Krzeski
Zakład diagnostyki Patomorfologicznej CMKP
Kierownik: prof. dr med. M. Kobuszewska-Faryna

summary

During experimental investigations carried out on dogs it was demonstrated that collagen membranę was a useful materiał for repair of longitudinal defects of the ureteral wall. Collagen membranę serves as a frame for regeneration of ure­teral wall and after that it is rapidly absorbed. The obtained results indicate that collagen membranę may be useful for repair of tissue defects caused by incision of extensive ureteral strictures.

references

 1. Adamkiewicz K.: Zastępowanie ubytków moczowodów własnymi przeszczepa­mi moczowodowymi. Pol. Przeg. Chir., 1964, 36, 567.
 2. Bo/cer R., Seebode J., Battips F., Lonffellow D.y Dipas±uale N.: Regeneration on the total lenght ureter in the dog. J. Urol., 1964, 92, 621.
 3. Bergmann M., Humber G., Lipsky H.: Die Deckung von Ureterdefekten mit Peritonellappen. Ztschr. Urol., 1968, 61, 33.
 4. Darewicz J.: Homolo±ous ureter grafts. Int. Urol. Nephrol. 1972, 4, 385.
 5. Davis D. M.: Intubated ureterotomy. J. Urol., 1951, 66, 77
 6. Hamm F. C, Wein-berg S. R.: Experimental studies of regeneration of the ureter without intubation. J. Urol., 1956, 75, 43.
 7. Krzeski T.: Leczenie operacyjne zwężeń poł±czenia miedniczkowo-moczowodowego. Urol. Pol., 1956, 9, 149.
 8. Lasek W.: Kolagen. Wyd. Naukowo-Techniczne. Warszawa, 1978.
 9. Lodigmani E., Esposti P. L.: L'use di peritoneo parietale librę per ricoprire perdite di sostanza dell uretere. Mi-nerva Chirurgica 1955, 10, (1), 34.
 10. Trautner K., Raaschou F.: Histologica examination of the regeneration of the ureter in dog after intubated ureterotomy, J. Urol., 1954, 71, 274.
 11. Weaver R. G., Henderson J. H.: Ureteral regeneration experimental and clinical. J. Urol., 1954, 72, 350.
 12. Zieliński J.: Do¶wiadczenia nad regeracj± mo­czowodu w zastosowaniu do leczenia jego zwężenia. Folia Medica Cracoviensia. 1963, 3, 613.