PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Diagnosis, classification and management of upper urinary tract duplication anomalies
Article published in Urologia Polska 1982/35/3-4.

authors

Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, Małgorzata Baka-Jakubiak, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński
Klinika Chirurgii Dziecięcej Centrum Kształcenia Podyplomowego WAM w Warszawie
Kierownik: dr hab. med. Z. H. Kaliciński
Klinika Chorób Dzieci
Kierownik: dr med. J. Kansy

summary

The authors describe 84 children with duplication anomalies of the upper uri­nary tract in whom various diagnostic and therapeutic methods had to be used. An own classification of these anomalies is suggested which facilitates the deci-sion about the management and may be used as a basis for comparing the the­rapeutic results.

references

 1. Bedrna J.: Urologia dziecięca. PZWL, Warszawa, 1956.
 2. Campbell M. F.,
 3. Harrison J. H.: Urology. Saunders, Philadelphia 1970.
 4. Johnston J. H.: Urinary
 5. tract duplication in childhood. Arch. Dis. Childh., 1961, 36, 180.
 6. Krzeska I.,
 7. Trzebiński A.: Znaczenie kliniczne nerki podwójnej u dzieci. Ped. Pol., 1969, 44,
 8. 1379.
 9. Krzeski T.: Znaczenie kliniczne wady podwójnego moczowodu. Pol. Tyg.
 10. Lek., 1966, 39, 1486
 11. Lenaghan D.: Bifid ureters in children: an anatomical,
 12. physiological and clinical study. J. Urol., 1962, 87, 808.
 13. Michałowski E., Mo­
 14. delski W.: Urologia. PZWL, Warszawa 1971.
 15. Moormann J. G. i wsp.: Diag-
 16. nostik der Doppelnierer im Kindesalter. Urologia., 1969, 8, 270.
 17. Nation E. F.:
 18. Duplication of the kidney and ureter; a statistical study of 230 new cases. J. Urol.,
 19. 1944, 51, 456.
 20. Ochsner S. F., Buchtel B. C, Little B. H.: Diagnoses madę in
 21. 10000 consecutive excretory urographies. J. Louisiana State Med. Soc. 1965, 117, 191.
 22. Privett J. T. J., Jeans W. D., Roylance J.: The incidence and importance
 23. of renal duplication. Clin. Radiol., 1976, 27, 521.
 24. Smellie J. M. i wsp.: Clini­
 25. cal and radiological features of urinary tract infection in childhood. Brit. Med. J.,
 26. 1964, 2, 1222,
 27. Timothy R. P., Deeter A., Perlmutter A. D.: Ureteral dupli­
 28. cation: clinical findings and therapy in 46 children. J. Urol., 1971, 105, 445.