PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Carcinoma of horseshoe kidney
Article published in Urologia Polska 1982/35/1-2.

authors

Andrzej Prajsner, Jerzy Olucha, Stanisław Skrzelewski
Oddział Urologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Katowicach
Ordynator: prof. dr hab. n. med. A. Szkodny
Zakład Radiologii ¦l. AM w Katowicach-Ligocie
Kierownik Zakładu: dr n. med. Z. Rusiecki

summary

The authors present a rare of carcinoma developing in a horseshoe kidney calling attention to diagnostic difficulties in such cases.

references

  1. Adamkiewicz K.: Rak jasnokomórkowy nerki podkowiastej. Urol. Pol., 1978, 31, 1, 99.
  2. Alwasiak J., Hajdukiewicz Z.: Przypadek raka jasnokomórkowego nerki podkowiastej. Pol. Przeg. Chir., 1971, 6a, 1043.
  3. Blackhard E., Mellinger C. T.: Cancer in a horseshoe kidney. A raport of two cases. Arch. Surg., 1968, 97, 616.
  4. Buntley D.: Malignancy associated with horseshoe kidney. Urol., 1976, 8, 2
  5. Giuliani L., Carmignani G.: Wide abdominothoracic approach for a ru­mor on the superior pole of a horseshoe kidney, supra-and subumbical median an-terolateral obli±ue thoracophrenic laparotomy. J. Urol. Nephrol., 1977, 83, 801.
  6. Krzeski T.: Urologia dziecięca PZWL, 1978.
  7. Seeliger J.: Probleme der Diag-nostik und Therapie bei Hufeisennieren. Zschr., Urol., 1976, 69, 351.
  8. Szczer-bo-Trojanowska M., Caban B.: Guz węziny nerki podkowiastej w rozpoznaniu an­giograficznym. Pamiętnik XIII Zjazdu Naukowego PTU Szczecin, 1972, 289.
  9. Szkodny A.: Jak przecinać przesmyk nerki podkowiastej? Pol. Przeg. Chir., 1965, 37, 4a, 461.
  10. Treugutt H., Schulce K.: Malignę Tumoren in Hufeisennieren. Fortschiritte Rontgen 1979, 130, 287.