PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Two cases of right-sided radical nephrectomy with removal of neoplastic plugs from the inferior caval vein
Article published in Urologia Polska 1982/35/1-2.

authors

Jan Szymanowski, Wojciech Ejchman
Oddział Urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Ordynator: dr n. med. J. Szymanowski

summary

The authors present two cases of radical nephrectomy carried out from a thoracoabdominal approach with resection of the eleventh rib and removal of neoplastic plugs from the lumen of the inferior caval vein. The results of both operations was good. One patient is well and has no complaints two years after the operation, the other patient has increasing radiological evidence of metastases in the lungs 13 months after the operation.

references

  1. Baum N.: Renal vein thrimbosis, J. Urol., 1978, 119, 443.
  2. Clayman R. V., Gonzales R., Fraley E.: Renal cell cancer invading the inferior vena ceva: clini­cal review and anatomical approach, J. Urol., 1980, 123, 157.
  3. Musierowicz A., Matejczuk A., Chilimoniuk M.: Przypadek usunięcia nowotworu prawej nerki z częścią ściany żyły głównej dolnej oraz czopem nowotworowym wrastającym do jej światła. Urol. Pol., 1978, 4, 331.
  4. Schefft P.: Surgery for renal cell carci­noma extending into the inferior vena cava, J. Urol., 1978, 120, 28.
  5. Stolar­czyk J.: Leczenie nowotworów nerki wrastających do żyły głównej dolnej. Urol. Pol., 1980, 33, 2.
  6. Zalewski J., Podsiadły P.: Podwiązanie żyły głównej dolnej powyżej ujścia żyły nerkowych w przebiegu wycięcia złośliwego guza wątroby, Pol. Przeg. Chir., 1969, 41, 955.