PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Late results of surgical treatment of undescended testis
Article published in Urologia Polska 1982/35/1-2.

authors

Zygmunt H. Kaliciński, Zygmunt Grodner, Krystyna Strulak, Włodzimierz Joszt, Lidia Skobejko-Włodarska, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Zygmunt M. Kaliciński
Klinika Chirurgii Dziecięcej Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej AM w Warszawie
Kierownik: dr hab. med. Z. H. Kaliciński

summary

Late results of operations jfor undescended testis carried out in 515 boys in the period 1966?1978 are described. Three methods were used: a modification of the operation described by Keetley, the Ombredanne method and the Schoemacker--Petryvalsky method.

references

 1. Bar-Maor J. A., Lernau O. Z., Levy E.: Orchidopexy in eryptorchidism as-sessed by clinical, histologic and sperm examinations. Surgery, Gynecology and Obstecrics, 1979, 140, 855?859.
 2. Caucci M.: Clinical and statistical Appraisal of Seven Hundred Orchidopexies. International Surgery, 1966, 45 (2), 218.
 3. Cywes S., Louw J. H., Retief P. J. M.: Results and Fertility after Orchidopexy for Undescended Testes. Z. Kinderchir. 1979, 26, 328.
 4. Fryczkowski M? Panicz W., Grabowski J.: Ocena płodności i wydalania ketosterydów po operacyjnym le­czeniu obustronnego wnętrostwa. Urol. Pol., 1978, 31 (4), 301.
 5. Gross R. E., Jewett T. C. Jr.: Surgical Experiences From 1222 operations for Undescended Tes­tis. J. A. M. A., 1956, 160, 634.
 6. Herrlinger A., Chlepas S.: Recurrence of Ingui-nal, Undescended Testicle. Der Urologe, 1979, 18 (3), 148.
 7. Lattimer J. K.: The optimum time to operate for cryptorchidism. Ediatrics 1974, 53, 96.
 8. Maciejew-ski A.: Poglądy na leczenie niezastąpionego jądra. Problemy. Chirurgii Dziecięcej, 1975, 2, 80.
 9. Magard L., Jung H. P.: Die Orchidopexie nach Schoemacker. Helv. Chir. Acta, 1974, 41, 521.
 10. Swiętochowski A.: Leczenie wnętrostwa u dzieci sposobem Petryvalsky-Schoemacker w modyfikacji własnej. Pamiętnik XIII Zjaz­du Naukowego Pol. Tow. Urol., 1972, 154.
 11. Swiętochowski A.: W sprawie leczenia operacyjnego wnętrostwa. Pamiętnik XIII Zjazdu Naukowego Pol. Tow. Urol., 1972, 151.
 12. Wójtowicz M., Wojcie-chowski K.: Sprawozdanie z VI Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Temat: ?Niezastąpione jądro". Problemy Chirurgii Dziecię­cej, 1978, 5, 61.
 13. Wojciechowski K., Rueki T., Walczak M., Syc A. K.: Long--term Results of Undescended Testicle Operative Treatment. Progress in Pediatric Surgery, Long-Term Surgical Results in hildren. 1977, 10, 297.