PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Flap wound of the penis with loss of scrotal skin in a boy aged 4 years
Article published in Urologia Polska 1982/35/1-2.

authors

Edmund Jasiński, Zbigniew Waga
Oddział Chirurgiczny Woj. Szpitala Zespolonego w Zamościu
Ordynator: lek. E. Jasiński

summary

The authors describe a case of skin avulsion from the penis and a part of the scrotum in a boy aged 4 years. Surgical treatment was done in two steps. In the first step the wound was cleaned and the penis was sutured under the dissected scrotal skin. In the second step a rectangular skin flap was created continuous with the dorsal part of the penis and it was sutured on the urethral surface of the penis. The anatomical and cosmetic effect was very good.

references

 1. Austrie R.: Plastyka oskalpowanego prącia skórą moszny. Wiad. Lek., 1965,
 2. 18, 358.
 3. Brygman A.: Urazowe zerwanie skóry moszny i prącia. Pol. Przeg,
 4. the denudel penis and testicles. New York State J. Med., 1956, 56, 3014.
 5. Dąb­
 6. rowski W.: Urazowy ubytek skóry moszny i prącia. Pol. Przeg. Chir., 1970, 42, 493. ?
 7. Chir., 1972, 44, 1157.
 8. Comley J. J.: A one stage operation for the repair of
 9. 5. Dobrzęcki W., Marszałek W., Lorenz L.: Rozległe oskalpowanie prącia, moszny,
 10. i krocza. Pol. Przeg. Chir., 1963, 35, 1247.
 11. Furman M., Darewicz J., Grabiński
 12. J.: Postępowanie chirurgiczne w całkowitym oskalpowaniu prącia i moszny. Pol.
 13. Przeg. Chir., 1967, 39, 1124.
 14. Goldstein J.: Zasady postępowania operacyjnego
 15. w rozległym obrażeniu prącia i moszny. Pol. Przeg. Chir., 1964, 36, 77.
 16. Kmak
 17. A., Piasecki Z.: Pokrywanie świeżych ubytków skóry prącia i moszny. Pol. Przeg.
 18. Chir., 1970, 42, 240.
 19. Olewiński T., Opolski M.: Pourazowy ubytek skóry prącia
 20. leczony doraźnie przeszczepem skóry pośredniej grubości. Pol. Przeg. Chir., 1972,
 21. 44, 863.
 22. Stępniewski J., Magońska-Oleszycka A.: Oskalpowanie prącia i
 23. moszny. Pol. Przeg. Chir., 1976, 48, 329.
 24. Znamirowski R.: Plastyka skóry prącia wolnym płatem skórno-naskórko-
 25. wym. Pol. Przeg. Chir., 1958, XXX, 1141.