PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

A case of Wilms tumour in an adult
Article published in Urologia Polska 1982/35/1-2.

authors

Józef Czyżak
Oddział Urologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Słupsku
Ordynator: lek. J. Czyżak

summary

A case of Wilms tumour is described in a man aged 53 years treated by surgery and radiotherapy. Control examination after 14 months showed no re-currence of metastasis of the neoplasm.

references

  1. Altung M. Carmichael F. A., Henry C. L., Stockton R. W.: Wilms tumor in adult: Long time survival with polliative resection of lung and brain metastases. J. of Urol., 1964, 91, 212.
  2. Bard R. H., Greenwald E. S., Kalnicki S., Sablay L. B.: Adult Wilms tumor treated with radiotherapy and chemotherapy: A case re­port. J. Urol., 1979, 121/5/, 679.
  3. Bulanda B., Krakowski J., Laskownicki A.: Guz Wlmsa u dorosłej. Pamiętnik Dnia Urologicznego. Kołobrzeg 1965.
  4. Culp O. S., Hartman F. W.: Mesoblastic nephroma in adults: A clinicopathologic study of Wilms tumors and related renal neoplasms. J. of Urol., 1948, 60, 552.
  5. Green D. M., Jaffe N-: The role of chemotherapy in the treatment of Wilms tumor. Can­cer, 1979, 44/1/, 52.
  6. Kawecki K., Dobrzęcki W.: Przypadek nerczaka u 30 let­niej kobiety. Pol. Przeg. Chir., 1962., 34, 1091.
  7. Klapproth H. J.: Wilms tumor: A report of 45 cases and an analysis of 1351 cases reportet in the world litera­turę from 1940 to 1958. J. of Urol., 1959, 81, 633.
  8. Ku¶mierski S., Łukasiewicz S.: Nerczak zarodkowy i nerwiak zarodkowy u dzieci starszych. Pol. Przeg. Chir., 1966, 38, 945.
  9. Orlin J.: Association of two conti±uous urological tumors with adult Wilms tumor. J. Urol., 1973, 109/3/, 362.
  10. Prat J., Gray G. F., Stolley P. D., Coleman J. W.: Wilms tumor in an adult associated with androgen abuse. J.A.M.A., 1977, 237, 2322.