PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Late results of surgical treatment of effort urinary incontinence in women by the method of marschall-krantz--marchetti
Article published in Urologia Polska 1982/35/1-2.

authors

Władysław Lejawka
Oddział Urologiczny ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ordynator: dr nauk. med. W. Lejawka

summary

Postoperative complications and late results of surgical treatment are dis-
cussed in 20 women treated for urinary incontinence of effort who had the
urethra and bladder neck sutured to the symphysis pubis by the method of Mars-
hall-Krantz-Marchetti.

references

 1. Chmielewski J.: Wyniki operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania
 2. moczu u kobiet. Urol. Po., 1952, 4, 84.
 3. Mazurek L.: Wysiłkowe nietrzymanie
 4. moczu u kobiet z podaniem własnego sposobu leczenia operacyjnego. Urol. Pol.,
 5. 1952, 4, 38.
 6. Michałowski E.: Urologia ginekologiczna. PZWL Warszawa 1957.
 7. Michałowski E.: Urologia operacyjna. PZWL Warszawa 1975.
 8. Pietrak A.:
 9. Niepowodzenia operacyjne w wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet leczonych
 10. sposobem Marshall-Marchetti-Krantza. Pamiętnik XIV Zjazdu Pol. Tow. Urol.
 11. 1974, 171.
 12. Witeska A., Daszkiewicz W., Romaszewski W.: Wyniki operacyj­
 13. nego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodą Marshalla-Marchettiego.
 14. Urol. Pol., 1979, 32, 4, 325.