PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Bacterial agents of urinary tract infections in hospitalized patients and their susceptibility to antibacterial drugs
Article published in Urologia Polska 2005/58/2.

authors

Alicja Rokosz 1, Agnieszka Bednarska 2, Mirosław Łuczak 1,2
1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Warszawie
2 Zakład Mikrobiologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik katedry i zakładu: prof. dr hab. Mirosław Łuczak

keywords

nosocomial uropathogens, isolation and identification, drug susceptibility

summary

introduction and objectives
Urinary tract infections (UTI) are most common clinical form of nosocomial infections in adult patients. They constitute from 40 to 50% of all infections found in hospitalized patients. Urinary tract infections are frequently associated with catheters use. Nosocomial uropathogens may be resistant to many groups of antibacterial drugs. UTI treatment in hospitalized patients should be guided. The aim of the present study is to isolate, identify and evaluate drug susceptibility of uropathogens found in urine taken from hospitalized patients from 2002 to 2003.
material and methods
3171 urine samples were sent for microbiological examinations usually using transport-growth medium (Uromedium). In case of significant bacteriuria pathogen was isolated and its drug susceptibility was evaluated. Species was determined by automatic ATB system using biochemical API tests. Disc diffusion method was applied to establish drugs susceptibility. Special tests were used to find methicillin resistant staphylococci (MR), enterococci resistant to high concentrations of aminoglycosides (HLAR) and Gram-negative rods producing ß-lactamases with expanded substrate spectrum (ESBL). Mean drug susceptibility and resistance of Gram-negative rods to carbapenems were confirmed by Etest.
results
1087 and 1039 urine samples sent from one Department were analyzed in 2002 and 2003 respectively. There were 321 and 175 positive tests. 624 and 421 urine samples sent from the other Department were analyzed in 2002 and 2003 respectively. There were 226 positive tests In 2002 and 130 in 2003.
conclusions
Escherichia coli dominated among uropathogens cultured from patients from two Departments in 2002 and 2003 (415 out of 886; 48%). The most active against E. coli antibacterial drugs were: nitrofurantoin, beta-lactam antibiotics (cefuroxime, cephazolin, amoxicillin with clavulanic acid) and 4-quinolones (norfloxacin, ciprofloxacin). It is necessary to monitor continuously drug susceptibility of uropathogens isolated from hospitalized patients.

references

 1. Dzierżanowska D, Jeljaszewicz J: Zakażenia szpitalne, wyd 1. Bielsko-Biała, a-medica press, 1999, str. 159-181.
 2. Jursa J, Giedrys-Kalemba S: Skuteczność antybiotykoterapii w zakażeniach dróg moczowych na oddziałach urologicznych ? wybrane aspekty. Zakażenia 2004; 4 (2); 39-46.
 3. Grzesiowski P: Szpitalne zakażenia układu moczowego u pacjentów cewnikowanych. Przegl Urolog 2003; 3; 79-85.
 4. Zajączkowski T, Wojewski-Zajączkowski E: Posocznica moczowa ? możliwości i sposoby postępowania. Przegl Urolog 2003; 3; 70-75.
 5. Dzierżanowska D, Kamińska W, Wieczyńska J: Zakażenia układu moczowego w urologii ? zapobieganie. Przegl Urolog 2001; 1; 32-35.
 6. Łopaciuk E, Semczuk K, Dzierżanowska D: Mikrobiologia zakażeń szpitalnych. Przegl Urolog 2002; 2 (5); 56-62.
 7. Giedrys-Kalemba S, Jursa J, Mączyńska I: Zakażenia dróg moczowych na oddziałach urologicznych. Przegl Urolog 2003; 3 (2); 42-48.
 8. Duława J: Zakażenia układu moczowego, wyd 1. Kraków, Medycyna Praktyczna, 1998.
 9. Bulanda M, Heczko P: Kontrola zakażeń szpitalnych, wyd 1. Kraków, Medycyna Praktyczna, 1996.
 10. Hryniewicz W, Grzesiowski P, Mészáros J, Radzikowski A, Ozorowski T: Zakażenia układu moczowego. Etiologia, rozpoznawanie, leczenie, wyd 2. Warszawa, Fundacja Centrum Mikrobiologii Klinicznej, 2001, str. 18-42.
 11. Rokosz A, Sawicka-Grzelak A, Serafin I, Łuczak M: Szpitalne i pozaszpitalne mieszane zakażenia układu moczowego. Przegl Urolog 2003; 3 (6);
 12. -39.
 13. Rokosz A, Sawicka-Grzelak A, Łuczak M: Wrażliwość na trimetoprim i kotrimoksazo luropatogennych bakterii wyizolowanych od pacjentów leczonych ambulatoryjnie. Przegl Urolog 2002; 2 (3); 54-58.
 14. Serafin I, Rokosz A, Sawicka-Grzelak A, Gałecka-Malczyk J, Łuczak M: Identyfikacja i lekowrażliwość uropatogennych bakterii Gram-ujemnych. Przegl Urolog 2003; 3; 42-48.
 15. Serafin I, Rokosz A, Sawicka-Grzelak A, Łuczak M: Identyfikacja i lekowrażliwość uropatogennych bakterii Gram (+). Przegl Urolog 2004; 5 (2);
 16. -14.
 17. Kania I, Michalska A, Kruszyńska E: Enterokoki w moczu pacjentów ambulatoryjnych i hospitalizowanych w latach 1996?2000. Przegl Urolog 2002; 2 (5); 67-69.
 18. Dzierżanowska D: Antybiotykoterapia praktyczna, wyd 2. Bielsko-Biała,
 19. a-medica press, 2000; str. 288-303.
 20. Dzierżanowska D: Kompendium antybiotyków, wyd 2. Bielsko-Biała,
 21. a-medica press, 2002; str. 8-280.
 22. Mészáros J, Rokosz A: Chemioterapia zakażeń układu moczowego. Przegl Urolog 2001; 1; 18-20.
 23. Wagenlehner FME, Niemetz A, Dalhoff A, Naber KG: Spectrum and antibiotic resistance of uropathogens from hospitalized patients with urinary tract infections: 1994?2000. Int J Antimicrob Agents 2002; 19;
 24. -564.
 25. Naber KG: Racjonalne stosowanie antybiotyków w leczeniu szpitalnych zakażeń układu moczowego. Zakażenia 2003; 3 (8); 29-30.
 26. Hryniewicz W, Sulikowska A, Szczypa K, Krzysztoń-Russjan J, Gniadkowski M: Rekomendacje doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki. Mikrobiol Med 2002; 3 (32); 12-39.
 27. Hryniewicz W, Sulikowska A, Szczypa K, Krzysztoń-Russjan J, Gniadkowski M: Rekomendacje doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyk i chemioterapeutyki. Mikrobiol Med 2003; 2 (35); 15-41.
 28. ETM, Etest Technical Manual, AB Biodisk, Solna, Sweden, edition 2000.
 29. Jarlier V, Nicolas MH, Fournier G, Philippon A: Extended broad-spectrum beta-lactamases conferring transferable resistance to newer beta-lactam agents in Enterobacteriaceae: hospital prevalence and susceptibility. Rev Infect Dis 1988; 10; 867-878.
 30. Hryniewicz K, Szczypa K, Sulikowska A, Jankowski K, Betlejewska K, Hryniewicz W: Antibiotic susceptibility of bacterial strains isolated from urinary tract infections in Poland. J Antimicrob Chemother 2001; 47; 773-780.

correspondence

Alicja Rokosz
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej AM
ul. T. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa
tel./fax (022) 628 27 39
arokosz@tlen.pl